ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W WOLI SKROMOWSKIEJ
Wola Skromowska 55
21-150 KOCK
081 85 91 503 lub 737 283 055
081 85 91 503
mail: szpwolaskrom@wp.pl