posted by: Admin
Odsłon: 69

INSPEKTOR RODO

Zgodnie z art. 11. ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.: "Podmiot, który wyznaczył inspektora, udostępnia dane inspektora, o których mowa w art. 10 ust. 1, niezwłocznie po jego wyznaczeniu, na swojej stronie internetowej, a jeżeli nie prowadzi własnej strony internetowej, w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności."

W związku z powyższym rekomenduje się, aby na stronie internetowej szkoły zamieścić informację o następującej treści:

„Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) informujemy, że na Inspektora ochrony danych wyznaczono Panią Ewę Palus, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor©cbi24.pl".

posted by: Admin
Odsłon: 100
posted by: Super User
Odsłon: 393
  Klauzula informacyjna dla rodziców
posted by: Super User
Odsłon: 360
miniatura Informacja dla uczestników uroczystości wydarzeń publicznie otwartych