^Back To Top

Maria Konopnicka

modUrodziła się w Suwałkach 23 maja 1842 roku. Po wstąpieniu w związek małżeński w 1862 roku, wraz z mężem – Jarosławem – przeprowadziła się do Bronowa. Zanim, w roku 1870, wydała swój pierwszy wiersz – „W zimowy poranek” – urodziła piątkę dzieci. Dopiero w 1881 roku ukazał się pierwszy zbiór poezji, a dwa lata później – debiut prozatorski: „Wrażenia z podróży.” W tym też czasie została redaktorką „Świtu”; dużo publikuje w prasie, m.in. w: „Bibliotece Warszawskiej”, „Kłosach”, „Bluszczu”. W następnych latach sporo podróżowała: głównie na Wschód (Lwów, Wołyń), do Czech, Włoch, Szwajcarii, lecz przede wszystkim po Polsce – wielokrotnie też zmieniła miejsca zamieszkania. Od roku 1886 oraz „O Janku Wędrowniczku” z 1894) i wierszyki dla dzieci. Od roku 1890, będąc za granicą, współpracowała z prasą polską, zrzeszeniami uchodźców na obczyźnie, „Macierzą Szkolną” oraz komitetami pomocy dla wywłaszczonych ze Śląska i Wielkopolski; zorganizowała także międzynarodowy protest przeciwko prześladowaniu dzieci polskich we Wrześni (1901-1902). Powróciła do Warszawy w roku 1905. Wyrazem jej niezgody na politykę germanizacyjną było opublikowanie „Roty” w roku 1908 do muzyki Feliksa Nowowiejskiego; od czasu prawykonania w rocznicę zwycięstwa grunwaldzkiego w 1910 roku, „Rota” stała się pieśnią powszechnie znaną. W 1903 roku Konopnicka otrzymała w darze narodowym dworek w Żarnowcu. Do tego czasu wydała sześć zbiorów opowiadań, m.in. „Na drodze” i „Ludzie i rzeczy”. Była autorką licznych esejów i dzieł krytycznych. Tłumaczyła z języków: angielskiego, czeskiego, włoskiego, francuskiego i niemieckiego. Zmarła 8 października 1910 roku we Lwowie, gdzie została pochowana na tamtejszym cmentarzu Łyczakowskim.

 

PRZYWOZY  DO  SZKOŁY 

ODWOZY  ZE   SZKOŁY 

1. Sułoszyn  (końcowy)                       - 7:00

2. Sułoszyn (sklep)                              - 7:03

3. Wola Skromowska (Niedziela)        - 7:08

4. Pożarów                                           - 7:10

5. Wola Skromowska (szkoła)            - 7:20

6. Bykowszczyzna                               - 7:30

7. Wólka Rozwadowska                      - 7:35

8. Skromowice                                     - 7:45


 

1. Wola Skromowska  (szkoła)    - 13:15

2. Sułoszyn

3. Pożarów

4. Wola Skromowska (szkoła)     - 14:05

5. Bykowszczyzna

6. Wólka Rozwadowska

7. Wola Skromowska (szkoła)    - 14:20

8. Skromowice

9. Sułoszyn

10.Pożarów

11. Łukówiec/ Firlej                   14:05

   
Copyright © 2013. Zespół Szkół w Woli Skromowskiej  Rights Reserved.