^Back To Top

Maria Konopnicka

modUrodziła się w Suwałkach 23 maja 1842 roku. Po wstąpieniu w związek małżeński w 1862 roku, wraz z mężem – Jarosławem – przeprowadziła się do Bronowa. Zanim, w roku 1870, wydała swój pierwszy wiersz – „W zimowy poranek” – urodziła piątkę dzieci. Dopiero w 1881 roku ukazał się pierwszy zbiór poezji, a dwa lata później – debiut prozatorski: „Wrażenia z podróży.” W tym też czasie została redaktorką „Świtu”; dużo publikuje w prasie, m.in. w: „Bibliotece Warszawskiej”, „Kłosach”, „Bluszczu”. W następnych latach sporo podróżowała: głównie na Wschód (Lwów, Wołyń), do Czech, Włoch, Szwajcarii, lecz przede wszystkim po Polsce – wielokrotnie też zmieniła miejsca zamieszkania. Od roku 1886 oraz „O Janku Wędrowniczku” z 1894) i wierszyki dla dzieci. Od roku 1890, będąc za granicą, współpracowała z prasą polską, zrzeszeniami uchodźców na obczyźnie, „Macierzą Szkolną” oraz komitetami pomocy dla wywłaszczonych ze Śląska i Wielkopolski; zorganizowała także międzynarodowy protest przeciwko prześladowaniu dzieci polskich we Wrześni (1901-1902). Powróciła do Warszawy w roku 1905. Wyrazem jej niezgody na politykę germanizacyjną było opublikowanie „Roty” w roku 1908 do muzyki Feliksa Nowowiejskiego; od czasu prawykonania w rocznicę zwycięstwa grunwaldzkiego w 1910 roku, „Rota” stała się pieśnią powszechnie znaną. W 1903 roku Konopnicka otrzymała w darze narodowym dworek w Żarnowcu. Do tego czasu wydała sześć zbiorów opowiadań, m.in. „Na drodze” i „Ludzie i rzeczy”. Była autorką licznych esejów i dzieł krytycznych. Tłumaczyła z języków: angielskiego, czeskiego, włoskiego, francuskiego i niemieckiego. Zmarła 8 października 1910 roku we Lwowie, gdzie została pochowana na tamtejszym cmentarzu Łyczakowskim.

Podsumowanie realizacji projektu

Przewodnik w ramach realizacji projektu pt. "Bom dia, Portugal!" Budowanie kompetencji kluczowych uczniów z wykorzystaniem metody CLIL” (2020-1-PMU-3010) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Podumowanie realizacji projektu - Bom dia, Portugal!

Informacje dotyczące wyjazdu I GRUPY - PORTUGALIA

 

Potwierdzenie rezerwacji biletów lotniczych dla uczestników projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową 02/PMU/2022.

 

Linia: Ryanair, Nr lotu - wylot: FR4533, Nr lotu - powrót: FR4534

Godziny:

Warszawa Modlin - Porto - wylot 20:40, przylot - 23:35

Porto - Warszawa Modlin - wylot - 15:40, przylot - 20:15

I termin: 10.05 – 24.05.2022 r. - bagaż podręczny + 20kg

 

Uczestnicy:

1. Biliński Gabriel

2. Borek Alicja

3. Bujek Piotr

4. Ciechański Tomasz

5. Ciechański Wojciech

6. Cybul Szymon

7. Maj Kornelia

8. Nazaruk Robert

9. Wesołowska Lena

10. Wilkowicz Andrzej

11. Ciechańska Renata – opiekun

12. Ciechański Jerzy - opiekun

 

 Co zabrać? - lista rzeczy

ERASMUS + W PORTUGALII

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Skromowskiej pozyskał środki na wyjazd do Portugalii. Projekt polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu zagranicznych mobilności dla 28 uczniów z klas VI-VIII szkoły podstawowej. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na osiągnięcie wysokiego poziomu kształcenia i wychowania uczniów, który z kolei przyczyni się do najlepszego startu życiowego oraz poszerzy międzynarodowy wymiar kształcenia.

Plan:

· Wizyta przed programowa 23-26 kwietnia 2022

· Wyjazd klasy VI 7-21 maja 2022

· Wyjazd klas VII i VIII -7-21 czerwca 2022

erasmus plakat

 

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Woli Skromowskiej  Rights Reserved.